طراحی جلد کتاب

11 سال سابقه خدمت در زمینه طراحی جلد کتاب

انجام طراحی جلد کتاب با ادیت و اصلاح نامحدود

متخصص در زمینه چاپ و انتخاب رنگ ها

ارسال اتود اولیه در کمتر از 48 ساعت

طراحی جلد کتاب نظریه بازی ها
طراحی جلد کتاب عاشقانه
طراحی جلد کتاب شعر

طراحی جلد کتاب تبلیغاتی
طراحی جلد کتاب راضی
طراحی جلد کتاب رمان

طراحی جلد کتاب درسی
طراحی جلد کتاب روانشناسی